ZAKEE

TEAM

ZAKLADÁME SI NA KOLEKTÍVNEJ PRÁCI A PROFESNÝCH ZNALOSTIACH
Architektúra, 3D vizualizácie

Ing. Daniel Šintaj

Interiérový dizajnér

Mgr. art. Barbora Šutáková

Architektúra

POSLEDNÉ PROJEKTY A ŠTÚDIE