VÝROČNÁ CENA časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii EXPOZÍCIA“
„Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi.“, Slovenské technické múzeum, Košice.

Cenu udelilo Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo.