Rodinný dom, Slanské Nové Mesto – návrh a vizualizácia interiéru kuchyne

Autor:
Mgr.art. Barbora Šutáková – návrh interiéru
Ing. Daniel Šintaj – vizualizácia