Bytový dom, Košice – návrh a vizualizácie interiérov

Autor:
Ing. Ján Šuták – autor stavby
Mgr.art. Barbora Šutáková – návrh interiérov
Ing. Daniel Šintaj – vizualizácia