Titus, Klimkovičová – II.etapa, Košice – návrhy a vizualizácie interiérov

BYT 201


BYT 202


BYT 203


BYT 204


BYT 205


BYT 206


BYT 207


BYT 701


BYT 702


BYT 703


BYT 704


BYT 705


BYT 706


BYT 804

Autor:
Mgr.art. Barbora Šutáková – návrh interiérov
Ing. Daniel Šintaj – vizualizácie