Návrh interiéru rodinného domu / Villa park, Košice

 

FAREBNÁ ALTERNATÍVA

FAREBNÉ POROVNANIE

 

 

Autor:
Mgr. art. Barbora Šutáková – návrh interiéru
Ing. Daniel Šintaj – vizualizácia