Renesančná kúria, Gelnica – návrhy a vizualizácie interiérov renesančnej kúrie

Autor:
Mgr.art. Barbora Šutáková – návrh interiéru
Ing. Daniel Šintaj – vizualizácia