Návrh a vizualizácie podkrovnej izby, Košice

Autor:
Mgr.art. Barbora Šutáková – návrh interiéru
Ing. Daniel Šintaj – vizualizácia